Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện

Gelex Electric đổi tên thành Công ty cổ phần Điện lực Gelex

Từ ngày 15/11/2022, Gelex Electric, công ty con của Tập đoàn GELEX chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

Công ty cổ phần Điện lực GELEX (UpCom: GEE), vừa công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và nghị quyết 47/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mẫu con dấu mới.

Theo đó, việc đổi tên lần này thể hiện rõ định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của GEE hiện nay và giai đoạn tiếp theo, làm cơ sở để củng cố, nâng cao vị thế của Công ty, phù hợp với mục tiêu tái cấu trúc và chiến lược phát triển của Tập đoàn GELEX.

Đọc thêm thông tin tại:

Gelex Electric đổi tên thành Công ty cổ phần Điện lực GELEX (cafef.vn)

Gelex Electric đổi tên thành Công ty cổ phần Điện lực Gelex – VnExpress Kinh doanh